Professionaliseringsaanbod

Professionele leergemeenschappen RUG en NHL Stenden 2021-2022

Om je nieuwe ideeën te geven voor je lessen én om collega’s van andere scholen te ontmoeten start het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord van de Rijksuniversiteit Groningen weer een reeks Professionele Leergemeenschappen. Met nieuwe vakdidactische inzichten, vakinhoudelijke experts en ideeën voor nieuw lesmateriaal. De meeste PLG’s beginnen na de herfstvakantie.

 

Over het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) is een initiatief van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Het EVN biedt vakdidactische professionalisering voor docenten in het voortgezet onderwijs. Bij het EVN kun je als docent werken aan je professionalisering door deel te nemen aan een Professionele Leergemeenschap, Lesson Study of aan Docentendagen. Daarnaast vind je op onze vakportals nieuws over actuele ontwikkelingen binnen je vak.

 

Meer informatie


 

HanzePro Pedagogische Academie

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend. De kennis en vaardigheden van gisteren zijn morgen wellicht niet meer voldoende. Voor onderwijsprofessionals en -organisaties die flexibel willen blijven, mee willen ontwikkelen met een veranderende vraag én impact willen hebben op de wereld om zich heen biedt HanzePro Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen (post)-hbo-opleidingen, cursussen en compacte trainingen (open inschrijving en maatwerk) maar ook ondersteuning door middel van projecten en advisering.

 

Voor meer informatie kijk op onze website of neem contact op via onderwijs@org.hanze.nl

Meer informatie


 

ECNO Voortgezette professionalisering voor het werkveld educatie

Het ECNO verzorgt nascholing en advies aan onderwijsprofessionals. Ons doel is het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Dat doen we met korte, praktische cursussen, lange diepgaande opleidingen, individuele coaching, of advies op maat. Als onderdeel van de hogeschool NHL Stenden hogeschool is onze thuisbasis Groningen, maar wij komen ook graag bij jou op school.

Meer informatie