Stichting RENN4 | SchoolpleinNoord

Stichting RENN4

Sector: Voortgezet Onderwijs

Stichting RENN4

Excellent in speciaal talent!

 

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:

  • leerproblemen;
  • beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek;
  • een verstandelijke beperking

 

Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en, indien noodzakelijk, jeugdhulpverleningsinstellingen proberen we het maximale uit leerlingen te halen en verborgen talenten zichtbaar te maken. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2300 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

RENN4 speelt in op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften en de speciale talenten van elke leerling. Hiervoor kijken we eerst wat een leerling nodig heeft om zijn/haar speciale talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijken we hoe daar met ons onderwijs op kunnen aansluiten: dit noemen we gespecialiseerd onderwijs. Om nog beter te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, kijken we over de grenzen van wettelijk vastgestelde onderwijssoorten heen.

Om te blijven excelleren spelen we actief in op de ontwikkelingen om ons heen en bij onze leerlingen. In ons strategisch beleidsplan hebben we beschreven hoe we dat in de komende periode aanpakken. Vier ambities staan hierbij centraal:

  • andere inrichting van onderwijs en zorg;
  • gespecialiseerd onderwijs;
  • persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling;
  • boeien en binden van onderwijsprofessionals.

Locaties

"De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen"
"De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen"

Voortgezet Onderwijs

"De Atlas, locatie Emmen"
"De Atlas, locatie Emmen"

Voortgezet Onderwijs

"De Aventurijn, locatie Emmen"
"De Aventurijn, locatie Emmen"

Voortgezet Onderwijs

"De Aventurijn, locatie Hoogeveen"
"De Aventurijn, locatie Hoogeveen"

Voortgezet Onderwijs

"De Monoliet, locatie Fier Fryslan"
"De Monoliet, locatie Fier Fryslan"

Voortgezet Onderwijs

"De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik"
"De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik"

Voortgezet Onderwijs

"De Monoliet, locatie VSO Sneek"
"De Monoliet, locatie VSO Sneek"

Voortgezet Onderwijs

"RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool"
"RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool"

Voortgezet Onderwijs

Bladergroenschool, locatie Appingedam
Bladergroenschool, locatie Appingedam

Voortgezet Onderwijs

Bladergroenschool, locatie Winschoten
Bladergroenschool, locatie Winschoten

Voortgezet Onderwijs

De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen
De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen

Voortgezet Onderwijs

De Atlas, locatie Emmen
De Atlas, locatie Emmen

Voortgezet Onderwijs

De Atlas, locatie Epe
De Atlas, locatie Epe

Voortgezet Onderwijs

De Atlas, locatie Treubstraat
De Atlas, locatie Treubstraat

Voortgezet Onderwijs

De Aventurijn
De Aventurijn

Voortgezet Onderwijs

De Aventurijn, locatie Emmen
De Aventurijn, locatie Emmen

Voortgezet Onderwijs

De Aventurijn, locatie Hoogeveen
De Aventurijn, locatie Hoogeveen

Voortgezet Onderwijs

De Caleidoscooop
De Caleidoscooop

Voortgezet Onderwijs

De Carrousel
De Carrousel

Voortgezet Onderwijs

De Kameleon
De Kameleon

Voortgezet Onderwijs

Vacatures bij Stichting RENN4

Organisatiegegevens

Stichting RENN4
Donderslaan 157A
9728 KX Groningen

Website
https://www.renn4.nl

E-mailadres
hrmscholen@renn4.nl