Carrièreswitch

OVERWEEG JIJ EEN CARRIÈRESWITCH NAAR HET BASISONDERWIJS?

 

Verkorte of deeltijdopleiding voor hbo of wo opgeleiden

Voor mensen die al een bachelor diploma (hbo of wo) op zak hebben, zijn er mogelijkheden om de pabo in deeltijd (NHL Stenden hogeschool Leeuwarden en Assen) of verkort (Hanzehogeschool Groningen) te volgen. Voor informatie over de Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) van de Hanzehogeschool Groningen, klik hier. Meer informatie over de deeltijdopleiding Pabo voor hbo/wo opgeleiden (Leraar Basisonderwijs) van NHL Stenden hogeschool kijk je hier.

Deeltijdopleiding met een Havo of MBO 4 diploma

Voor mensen die een aantal jaren werkervaring hebben en de havo of een mbo 4 opleiding hebben afgerond is het mogelijk om met de vierjarige deeltijdopleiding van NHL Stenden hogeschool te starten. Kijk hier.
 

Zij-instromen in het beroep

Heb jij een afgeronde hbo of wo bachelor en relevante werk- of maatschappelijke ervaring gericht op het beroep leerkracht primair onderwijs?
Het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid te halen als leerkracht in het primair onderwijs waarbij je werken en leren combineert. Na het positief afronden van een geschiktheidsonderzoek krijg je een tijdelijke onderwijsbevoegdheid van twee jaar en een passend scholingstraject. Het ZiB traject wordt afgerond met een bekwaamheidsonderzoek. Bij een positieve afronding van het bekwaamheidsonderzoek ontvang je een getuigschrift. Je tijdelijke bevoegdheid wordt na afronding omgezet in een permanente bevoegdheid. Meer informatie over het ZiB traject vind je bij ECNO Opleidingen van NHL Stenden hogeschool.

 

Welke stappen moet ik zetten richting een zijinstroomtraject?

Natuurlijk wil je ook graag concreet weten welke stappen je moet zetten om in aanmerking te komen voor een zijinstroomtraject naar het beroep van leerkracht in het basisonderwijs. Hieronder vindt je in 10 stappen de uitleg van de voorbereidingen die je moet treffen om te kunnen starten met de scholing.
Mocht je eerst meer informatie willen hebben dan kun je via de knop een pagina met uitgebreidere informatie over inschrijven, subsidie en het traject. Hier vind je ook de contactgegevens van NHL Stenden en de Hanzehogeschool.

 

1. Oriënteer

Is het onderwijs iets voor jou? Ben jij iemand voor het onderwijs? Er zijn verschillende tests ontwikkeld om hier meer zicht op te krijgen. Maak ze!

2. Check

of je voldoet aan de voorwaarden voor een zij-instroomtraject en bekijk de vervolgstappen

3. Onderzoek

oriënteer je goed op het beroep van leerkracht in het basisonderwijs. Ga bijvoorbeeld eens op een school kijken

4. Zoek een bestuur

dat je een aanstelling wil geven in het zijinstroom traject. Zij helpen je met je vervolgstappen.

5. Verdiep

de oriëntatie die je in stap 2 hebt gedaan door ervaring op te doen in het beroep.

6. Intake

bij de opleiding en aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek van de opleiding.

7. Voorlichting

over het geschiktheidsonderzoek. Dit geeft je meer houvast in je voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek.

8. Het assessment

Het performance assessment vindt plaats op een school van het bestuur waar je als zij-instromer in dienst komt.

9. Verklaring en plan 

Na de geschiktheidsverklaring en een scholingsplan volgt aanmelding voor de scholing.

10. Driegesprek 

In dit gesprek met het bestuur en de opleiding wordt het scholingsplan en de samenwerking besproken.

11. Aan de slag!

met het zij-instroom-traject bij het bestuur en de school waar je de voorbereiding bent begonnen.