SchoolpleinNoord

“Je kunt je als leerkracht op zóveel terreinen ontwikkelen.”

Mirjam Lub, OBS De Tandem (Roden)

Voordat Mirjam Lub in het basisonderwijs aan de slag ging, werkte ze in allerlei functies, van onderzoeker bij de universiteit tot coach bij de ING bank. De omslag kwam toen ze twee weken de gymleerkracht van de gymnastiekvereniging in haar dorp verving. “Toen werkte ik met kinderen en ik bedacht me: ik heb iets verkeerd gedaan. Ik moet iets anders gaan doen. Dit is me op het lijf geschreven: het omgaan met kinderen en flexibel inspringen op alles wat er gebeurt. Toen heb ik de Pabo Verkort gedaan. Sinds die tijd zit ik in het onderwijs en heb er geen dag spijt van.”

De ervaring die Mirjam in andere banen opdeed, kwam haar goed van pas als leerkracht in het basisonderwijs – en in de begeleiding van startende collega’s. “Ik heb geleerd flexibel te zijn en dingen los te laten. Dat is een valkuil voor nieuwe leerkrachten. Ze willen alles helemaal goed doen, alles afronden en tot in de perfectie georganiseerd hebben. En dan kom ik langs en zeg: morgen is er weer een dag, ga maar lekker naar huis. De school valt niet om als jij dit niet hebt gedaan. Als je leert los te laten en te relativeren, maakt dat je werk een heel stuk makkelijker. Ik vind het leuk om ze daarin te begeleiden en er voor ze te zijn. Daarom ben ik ook werkplekbegeleider geworden bij de Pabo: ik wil meer betekenis geven en studenten beter helpen. Ik coachte ze al op mijn basisschool. Nu heb ik ook eerste-, tweede-, derdejaars en LIO studenten die ik begeleid op hun stage, op allerlei scholen in Groningen en omstreken.”

“Ik wil niet alleen mijn eigen klas, maar ook de school en het beroep van leerkracht naar een hoger niveau helpen brengen.”

Behoefte aan meer
Mirjam is voortdurend bezig met zich te ontwikkelen. Een bewuste keuze: “Ik ben met ontzettend veel plezier leerkracht, maar ik merk ook dat ik behoefte heb aan meer. Ik wil vakoverstijgend bezig zijn en niet alleen mijn eigen klas, maar ook de school en het beroep van leerkracht naar een hoger niveau helpen brengen.”

Er is ruimte om je te ontwikkelen, maar die moet je wél willen pakken. “Je moet niet achterover leunen tot het naar je toe komt. En ook niet denken: als ik mijn nakijkwerk en de administratie gedaan heb, kan ik naar huis. Met zo’n houding wordt het werk niet leuk. Dan zie je maar één kant van het leerkracht zijn, terwijl er zoveel meer is. Het is ook jezelf beter willen maken. Ik heb ook wel dagen dat ik denk: het loopt allemaal niet. Dan is het de uitdaging te ontdekken waar dat aan ligt en een andere werkvorm te proberen. Ik ben daar niet uniek in: in heel veel leerkrachten zit dat, er is zoveel creativiteit en flexibiliteit.”

Volop mogelijkheden
Voor wie zich wil ontwikkelen zijn er dus volop mogelijkheden, stelt Mirjam. “Vroeger had je je klas, later werd je misschien Intern Begeleider, Remedial Teacher of directeur en dat was het dan. Dat is nu wel anders. Je kunt je vakinhoudelijk ontwikkelen voor je groep. Je kunt je verbreden op thema’s zoals gedragsproblemen, taal, rekenen, testen, sociale media en ICT. Er zijn zoveel kansen om je te ontwikkelen. En je hebt dat zelf ook nodig om met veel plezier in het vak te blijven staan!”
Daarom is Mirjam dit jaar gestart met het werken als taaldocent, studiebegeleider en werkplekbegeleider op de PABO voor drie dagen, de andere twee dagen staat ze nog steeds met veel plezier als leerkracht voor de groep op OBS De Tandem.