Blog startende leerkrachten

Fenny van Daalen

Fenny van Daalen – Visscher is docent Engels en schoolopleider op het Gomarus College in Leeuwarden. Afgelopen zomer kreeg ze de Promotiebeurs voor Leraren van het NWO toegekend voor haar onderzoeksvoorstel getiteld: De balans tussen job demands en job resources en de relatie met stress en commitment van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland.

 

Leerkracht, docent, schoolopleider en nu ook onderzoeker

Fenny begon haar loopbaan in 2000 als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Na 7 jaar maakte ze de overstap naar het voortgezet onderwijs als docent Engels. Een paar jaar later werd ze daar ook schoolopleider en raakte zo betrokken bij het opzetten en implementeren van beleid met betrekking tot startende docenten op het Gomarus College.

 

In 2017 startte ze met de master Talentontwikkeling en Diversiteit, aan de Hanzehogeschool. In de afstudeerfase deed ze onderzoek naar het optimaliseren van de begeleidingscyclus bij het ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden van startende docenten. Ze rondde de master in juni 2019 cum laude af.

 

Een jaar later raakte ze betrokken bij het huidige onderzoeksproject. Samen met prof. dr. Hanke Korpershoek en dr. Matthijs Warrens diende ze een onderzoeksvoorstel in bij het NWO en vroeg daarmee de Promotiebeurs voor Leraren aan. De beurs werd toegekend en in september 2021 startte ze met haar onderzoek.

 

Het onderzoeksproject

Het onderzoek bestaat uit vijf deelprojecten. In het eerste deelproject wordt gezocht naar de actuele en context-specifieke werktaak van startende basisschoolleerkrachten. Na een (deels internationale) literatuurstudie over dit onderwerp, worden interviews gehouden met startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland om zicht te krijgen op hun actuele werksituatie.

 

Op basis van deze resultaten wordt in deelproject 2 een vragenlijst ontwikkeld die de situatie van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland goed in kaart brengt. De betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst wordt met een pilotstudie vastgesteld. Vervolgens wordt (in deelproject 3) met de vragenlijst de praktijk van startende basisschoolleerkrachten gemeten. Daarmee komt zicht op de verschillende job demands en job resources van deze startende basisschoolleerkrachten en wordt ook de intensiteit van deze verschillende factoren inzichtelijk. Daarna wordt in deelproject 4 onderzocht wat de rol van de interpersoonlijke interactie is die de werkbalans bepaalt en leidt tot stress (en eventueel uitval) of tot motivatie om in het beroep aan het werk te blijven. Hiervoor worden interviews gehouden met startende basisschoolleerkrachten.

 

Tot slot worden de resultaten uit deelproject 3 en 4 geanalyseerd en worden profielen opgesteld van startende basisschoolleerkrachten in Noord-Nederland.  Die profielen worden vervolgens gekoppeld aan een advies voor verschillende ondersteuningsmogelijkheden die deze leerkrachten motivatie en zelfvertrouwen geven om in het beroep aan het werk te blijven.

 

Dit onderzoek in relatie met SchoolpleinNoord

SchoolpleinNoord streeft er naar om een actieve rol te nemen in de aanpak van het groeiende lerarentekort. Het is een platform waar arbeidsmarkt, loopbaan en professionele ontwikkeling bij elkaar komen. Eén van de doelstellingen is om kennis te delen en informatie te verlenen (loketfunctie). Regelmatig zal Fenny via haar blog verslag doen over haar onderzoek, de initiatieven die ze in de regio bezoekt, ontwikkelingen die met betrekking tot dit onderwerp spelen en wat het is om lesgeven en promoveren te combineren.  Op deze manier wordt de verbinding, die er op dit relevante onderwerp binnen de drie Noordelijke Provincies is, meer zichtbaar en kan dit andere scholen inspireren.

 

Wil je reageren op haar blog? Gebruik dit formulier:

Reageren op de blogs