Open Dagen lerarenopleidingen | SchoolpleinNoord

Open Dagen lerarenopleidingen

Open dagen 2022

Ben je uit het goede hout gesneden en ligt je hart bij de ontwikkeling van kinderen? In het basisonderwijs zijn volop mogelijkheden voor je als je (bijna) klaar bent met je school, maar ook als je nu iets anders doet en een carrièreswitch wilt maken. Tijdens de Open Dagen van de Noordelijke hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen ontdek je er alles over.

Werk je al in het basisonderwijs en wil je je verder ontwikkelen? Laat je dan voorlichten over het professionaliseringsaanbod.

 

 

2022: voorlichtingen voor (middelbare) scholieren

Open Dag Hanzehogeschool Groningen
Zaterdag 29 oktober 2022 van 10 tot 16 uur

 • Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)
 • Docentopleidingen
 • Kunsteducatie (master)
 • Lerarenopleiding ALO-Pabo
 • Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
 • Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
 • Pabo-Social Work (propedeuse)
 • Pedagogisch Educatief Professional
 • Sport- en Bewegingsonderwijs (master)
 • Talentontwikkeling & Diversiteit (master)
 • Verkorte opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

Meer informatie en aanmelding

 

Bachelor Open Dag Rijksuniversiteit Groningen
Zaterdag 29 oktober 2022 van 10 tot 16 uur

 • Pedagogische Wetenschappen
 • Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

Meer informatie en aanmelding

 

Open Dag NHL Stenden hogeschool
Zaterdag 12 november 2022 van 10 tot 16 uur

 • Academische pabo
 • Docentopleidingen
 • International Teacher Education for Secondary Schools (ITESS)
 • Internationale pabo (ITEps)
 • Kopopleiding Leraar 2e graads
 • Leraaropleidingen
 • Pabo (Leraar Basisonderwijs)

Meer informatie en aanmelding

 

2022: voorlichtingen voor carrièreswitchers en (ervaren) leerkrachten

Infoavond ECNO, NHL Stenden hogeschool
Dinsdag 1 november 2022 van 18 tot 21 uur

 • Didactisch Educatief Professional
 • Educational Leadership (master)
 • Kunsteductie (master)
 • Learning and Innovation (master)
 • Lerarenopleidingen
 • Pabo (Leraar Basisonderwijs) deeltijd
 • Pedagogiek (master)
 • Post-hbo-opleidingen, cursussen, trainingen, leergangen en workshops

Meer informatie en aanmelding

 

Informatieavond HanzePro, Hanzehogeschool Groningen
Donderdag 1 december 2022 van 17 tot 20 uur

 • Associate degree Pedagogisch Educatief Professional
 • Master Talentontwikkeling & Diversiteit
 • Post-hbo-opleidingen, cursussen, trainingen, leergangen en workshops
 • Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Meer informatie en aanmelding