Perspectief! Loopbaanpaden, kansen & ambities

Datum
10 November 2022
Tijd
16:00 t/m 20:00
Prijs
Gratis
Aanmelden

Perspectief! Loopbaanpaden, kansen & ambities

Datum & tijdstip: Donderdag 10 november 2022 van 16.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Energy Barn, Groningen

Er wordt hard gewerkt in het onderwijs. Leerkrachten, schoolleiders en besturen doen hun best om goed onderwijs te verzorgen. Er zijn vele onderwerpen die aandacht vragen; werkdruk, begeleiding van startende leerkrachten, het lerarentekort, gedrag & gezag, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling en administratieve druk. Op de GRoninger ONDerwijsdag (GROND) worden (nieuwe) inzichten en ervaringen gedeeld om elkaar weer een stap verder te brengen. Meer dan ooit is het nu van belang om met een andere, nieuwe blik naar het onderwijs te kijken! En af en toe een rustmoment in te bouwen voor reflectie en inspiratie buiten de eigen organisatie op bereisbare afstand in het Noorden.
 
Meer informatie:  perspectief loopbaanpaden kansen ambities

Aanmelden