Regionale Aanpak Personeelstekort voor het primair onderwijs in Drenthe

RAP’s zijn door het Ministerie OCW gesubsidieerde projecten om personeelstekorten aan te pakken. De vier RAP projecten in Groningen, Drenthe en Friesland hebben de ontwikkeling van SchoolpleinNoord opgenomen in de projectplannen.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022

Leernetwerk schoolleiders RAP Drenthe, Opstart nieuw deelproject, Versneld voor de klas, Conferentie, Lidmaatschap SchoolpleinNoord en Podcasts

Lees in Sway

 

Versneld voor de klas, volgen van onderwijstalent

De regeling 'Versneld voor de klas' is in 2018 door het ministerie in het leven geroepen om het lerarentekort tegen te gaan. Studenten met een afgeronde HBO opleiding mogen, als zij aan de geformuleerde drempel van beroepstakenbekwaam binnen de opleiding voldoen, eerder zelfstandig voor de groep. Zij ontvangen dan, net als de zij-instromers, twee jaar een tijdelijke bevoegdheid als leerkracht. Ook willen we verkennen of een aparte opleidingsroute binnen de deeltijd opleiding voor onderwijsassistenten die een dienstverband hebben bij een bestuur wenselijk en haalbaar is.

Informatie Bijeenkomst

Datum: dinsdag 15 februari
Tijd: 15.00 - uiterlijk 17.00
Locatie: Lesplaat Assen NHL Stenden Hogeschool.Zeemanstraat 1 Assen

Meer informatie en aanmelden

 

Netwerken

 

Leernetwerk schoolleiders RAP Drenthe

Het project Regionale Aanpak Personeelstekort is gericht op het opleiden en behouden van goed personeel in het onderwijs. De directeuren van scholen hebben hierin een prominente en zeer betekenisvolle positie. Dit is voor RAP Drenthe de aanleiding om directeuren de mogelijkheid te geven deel te nemen aan een leernetwerk leiderschap.

Het deelnemende directeuren zijn werkzaam bij verschillende besturen. Er worden ervaringen gedeeld, maar we zoeken ook de verdieping.

Wil je graag van elkaar leren, nieuwe dingen leren en heb je interesse voor de mooie dingen in het onderwijs Drenthebreed.

Meld je aan voor de 2e netwerkdag op woensdag 9 maart 2022.

Meer informatie en aanmelden

 

Leernetwerk startende leerkrachten.

Op 20 januari vond de derde bijeenkomst van dit schooljaar plaats ondanks dat we niet fysiek bijelkaar konden komen is er gekozen om de bijeenkomst digitaal te organiseren. Inmiddels zijn we hier behoorlijke vaardig en bekwaam in geworden.

In het artikel 'Uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs' is op basis van 37 studies een literatuurreview geschreven die inzicht geeft in de factoren die specifiek een rol spelen bij de uitval van beginnende leraren. Deze factoren zijn in te delen in 3 categorieën: docent factoren, school & organisatiefactoren en effectiviteit van interventies. Er was veel herkenning bij de begeleider van het leernetwerk vanuit hun eigen begeleidingspraktijk. Eigen werkzame interventies zijn gedeeld. Een ieder voegt de input toe aan zijn eigen werkzaamheden en expertise.de bevindingen krijgen een vervolg in de volgende bijeenkomsten.

Lees het artikel

Projectleiders

Heb je een vraag, neem contact op met de RAP projectleiders:

Ria Ton – Buitelaar
r.ton@ckcdrenthe.nl
06 – 20 66 43 34

Stephanie Koster

Stephanie Koster
Stephanie.koster@nhlstenden.com 06-42298179